Pod křídly císaře I • tdsystems.eu
Pod křídly císaře I
wrote Tomáš Dlouhý • published 11.10.2010 13:26 • displayed 126 x • score -2
V souvisloti s informací že Němci zaplatí poslední splátku z válečných reparací jsem se zamyslel a rozhodl se napsat toto pojednání. Název a souvislost mohou napovídat o čem že bude. Zamýšlet se budu nad rozpadem Rakouska-Uherska. První části se podíváme na historii a příčině první světové války.

 Nejprve uveďme trochu historie. První světová válka byla zahájena 28. července 1914 a to rakouským vyhlášením války Srbsku, pro kterou se záminkou stal atentát na Rakousko-Uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Válku zahájilo Rakousko ústy císaře Františka Josefa I. po silném nátlaku se strany rakouských Němců a pruského císaře Viléma II. Průběhem války se zabývat nebudeme a tak honem přeskočíme na konec. Jediné co si řekneme že dne 21.11.1916 umírá císař František Josef a je nahrazen Karlem I, který je připraven nabídnout kapitulaci Rakouska (ovšem je přinucen Vilémem k setrvání ve válce) a státům Rakousko-Uhersko velkou autonomii (oživení myšlenek Františka Ferdinanda). Dne 28.10. roku 1918 je vyhlášen samostatný Československý stát. Sestává se ze tří celků - zemí Koruny České (Čechy, Morava a Slezsko), bývalých Horních Uher tedy Slovenska a Podkarpatské rusy. Československo dnem vyhlášení samostatnosti přechází z poražených zemí do vítězných mocností a přestává mu povinnost spolu splácet reparace. A díky velkým investicím z Rakouska, které si nechtělo zničit nádherný hory, spoustou průmyslu stává jedním z nejvyspělejších a ekonomicky nejsilnějších států Evropy i světa. Ovšem tím rozpad Rakousko-Uhersko nekončí. Konec samotné války pak přichází 11.11.1918 kapitulací Německa. Ten samý den podepisuje Karel I. abdikaci platnou od následujícího dne. Výsledkem války je tedy rozpad Rakousko-Uhersko, také mnou vynechané Osmanské říše, vznik nových zemí. Tolik fakta, ještě chybí zmínka o Rusku ovšem to je pro tuto úvahu nepotřebné.

Mě jde spíše o jiný směr jak to mohlo být a zda za vraždou Františka Ferdinanda (FF) stál osamocený srbský nacionalista nebo něco jiného. Není veřejným tajemstvím, že jednou z příčin války bylo tehdejší uspořádání světa, které vadilo Německu neboť jako jediná z mocností neměla tolik zámořských kolonií. Ovšem se Němci obávaly rozpoutat válku, jelikož by byly (oprávněně) označení za viníky a nuceni vše zaplatit, přesně jak se později stalo. Aby se tomu vyhnuly rozhodli se že válku rozpoutají prostřednictvím svého blízkého spojence, o kterém uvažovaly spíše jako o své součásti a to právě Rakousko-Uhersko, resp. její rakouské části. Záminkou se jim k tomu stalo zavraždění FF. Přesto František Josef váhal, ale po naléhání německého císaře Viléma II. Se rozhodl vyhlásit válku Srbsku, což se stalo důvodem vyhlášení války, která do dějin vešla pod názvem první světová válka. Avšak byla vyvrcholením dlouhodobého politického napětí mezi státy Evropy.

Pokračování příště...

Rate the article Bad or Good
Discussion
• 0 comment • Add new comment